گزیده ای از محتوای تولیدی مرکز

تعدادی از محتوای تولید شده مشتریان مرکز
دانشگاه بین المللی امام رضا ( علیه السلام )
دانشگاه بین المللی امام رضا ( علیه السلام ) محتوای تولید شده به سفارش دانشگاه بین المللی امام رضا ( علیه السلام )
۱- مقدمات زبان شناسی ۲- برنامه ریزی مسکن
۳- ساخت زبان فارسی ۴- کارگاه برنامه ریزی شهری    (۱)
۵- آشنایی با ادبیات معاصر فارسی ۶- کارگاه برنامه ریزی شهری     (۲)
۷- زبان خارجه ۸- بهسازی و نوسازی شهری
۹- زبان فارسی دانشگاهی ۱۰- حقوق شهری
۱۱- مرورری بر تاریخ عمومی و تاریخ فرهنگ ایران ۱۲- سمینار مسائل شهری
۱۳- بررسی تطبیقی فرهنگ ها ۱۴- مبانی برنامه ریزی و طراحی محیط شهری
۱۵- مبانی روش تحقیق ۱۶- مدیریت شهری
۱۷- قواعد و متون عربی ۱۸- اصول GIS
۱۹- مفاهیم بنیادی در نحو ۲۰- زبان تخصصی
۲۱- مقدمات زبان شناسی ۲۲- مبانی و روش های طراحی شهری
۲۳- ساخت زبان فارسی ۲۴- تاسیسات و زیرساخت های شهری
۲۵- آشنایی با ادبیات معاصر فارسی ۲۶- منظرسازی
۲۷- زبان خارجه ۲۸- مبانی طراحی شبکه های حمل و نقل شهری
۲۹- زبان فارسی دانشگاهی ۳۰- تاریخ شهر و شهرسازی در ایران
۳۱- مرورری بر تاریخ عمومی و تاریخ فرهنگ ایران ۳۲- درک و بیان محیط شهری
۳۳- بررسی تطبیقی فرهنگ ها ۳۴- طرح شهرسازی ۵
۳۵- مبانی روش تحقیق ۳۶- نظریه های طراحی شهری
۳۷- قواعد و متون عربی ۳۸- تحلیل شکل و فضای شهری
۳۹- مفاهیم بنیادی در نحو ۴۰- روش ها و فنون طراحی شهری
۴۱- تجزیه و تحلیل کلام و کاربردشناسی زبان ۴۲- طراحی شبکه حمل و نقل درون شهری
۴۳- اصول و نظریه های آموزش زبان خارجی (۲) ۴۴- سیر اندیشه های شهرسازی
۴۵- تهیه و تدوین مواد درسی (۲) ۴۶- کارگاه طراحی شهری (۱)
۴۷- تدریس عملی (۱) ۴۸- کارگاه طراحی شهری (۲)
۴۹- زبان گفتاری معیار فارسی ۵۰- سمینار
۵۱- سبک زبان شناسی ۵۲- بهسازی و نوسازی بافت های قدیمی
۵۳- رده شناسی زبان ۵۴- طراحی شهری در مناطق زلزله خیز
۵۵- جامعه شناسی زبان ۵۶- تجارب جهانی طراحی شهری (سمینار)
۵۷- روانشناسی زبان ۵۸- تجارب طراحی شهری در ایران (سمینار)
۵۹- ادبیات از دیدگاه زبان شناسی ۶۰- مباحث اجرایی طراحی شهری
۶۱- گویش های ایرانی ۶۲- طراحی محیط و ارزیابی اثرات زیست محیطی
۶۳- تدریس عملی(۲) ۶۴- GIS سه بعدی
۶۵- زبانشناسی کاربردی ۶۶- زیبایی شناسی شهری
۶۷- روانشناسی آموزش ۶۸- معماری کامپیوتر پیشرفته
۶۹- سمینار زبان شناسی و زبان فارسی ۷۰- طراحی سیستم های تحمل پذیر خطا
۷۱- اقتصاد شهری ۷۲- شبکه های کامپیوتری پیشرفته
۷۳- جامعه شناسی شهری ۷۴- سیستم های عامل پیشرفته
۷۵- تاریخ شهر و شهرسازی ۷۶- پردازنده های حسابی
۷۷- آمار و احتمالات ۷۸- طراحی سیستم های نهفته
۷۹- مدل های کمی در شهرسازی ۸۰- شبکه های میان ارتباطی
۸۱- کاربرد نظام اطلاعات شهری ۸۲- پردازش تصویر
۸۳- شناخت فضاهای شهری ۸۴- پردازش سیگنال های دیجیتال
۸۵- زبان تخصصی ۸۶- معماری کامپیوتر
۸۷- طرح شهرسازی (۱) ۸۸- شبکه های کامپیوتری
۸۹- نظریه های برنامه ریزی شهری ۹۰- سیگنال ها و سیستم ها
۹۱- روش های برنامه ریزی شهری ۹۲- پردازش تکاملی
۹۳- برنامه ریزی کاربری زمین ۹۴- شبکه های عصبی
۹۵- برنامه ریزی حمل و نقل شهری ۹۶- هوش مصنوعی پیشرفته
۹۷- سیر اندیشه های شهرسازی ۹۸- پردازش گفتار
۹۹- پردازش تصویر رقمی  و …
سازمان فنی و حرفه ای کشور
سازمان فنی و حرفه ای کشور محتوای تولید شده به سفارش سازمان فنی حرفه ای کشور
۱- اتاق دار هتل ۲- متصدی طبقات
۳- مدیر هتل ۴- سرپرست رستوران
۵- صندوق دار هتل ۶- کارمند پذیرش هتل
۷- کارمند اطلاعات هتل ۸- مدیرخانه داری هتل
۹- کارمند رزرواسیون هتل  و …
موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
محتوای تولید شده به سفارش موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
۱- زبان انگلیسی تخصصی ۲- ادبیات فارسی تخصصی
موسسه آموزش عالی شاندیز
موسسه آموزش عالی شاندیز محتوای تولید شده به سفارش موسسه آموزش عالی شاندیز
۱- زبان انگلیسی عمومی ۲- ادبیات فارسی عمومی
بنیادبین المللی نهج البلاغه
بنیادبین المللی نهج البلاغه محتوای تولید شده به سفارش بنیادبین المللی نهج البلاغه 
۱- سیر تاریخی نهج البلاغه ۲- کتابشناسی نهج البلاغه
۳- استناد نهج البلاغه ۴- بررسی و تاریخ تحلیلی حضرت علی ( علیه السلام )
۵- مبانی فهم نهج البلاغه ۶- قرائت نهج البلاغه
۷- آشنایی با نهج البلاغه ۸- ادبیات معاصر عرب
۸- کتاب شناسی نهج البلاغه و …

 

آستان قدس رضوی
آستان قدس رضوی محتوای تولید شده به سفارش آستان قدس رضوی 
۱- تاریخ ادبیات ایران به سفارس بنیاد فرهنگی رضوی
۲- آرایه های ادبی
۳- اقتصاد ۲
۴- تاریخ ایران جهان ۲
۵- جزء ۳۰ قرآن کریم به سفارش دارالقرآن آستان قدس رضوی
موسسه فرهنگی بیان هدایت نور
موسسه فرهنگی بیان هدایت نور محتوای تولید شده به سفارش موسسه فرهنگی بیان هدایت نور
۱- سیمای برادر ( مالتی مدیا ) ۲- شوق کعبه ( مالتی مدیا )
۳- منشور جاودانه  ( مالتی مدیا )  

 

 

پایگاه بورسی سیما تحلیل
پایگاه بورسی سیما تحلیل محتوای تولید شده با همکاری پایگاه بورسی سیما تحلیل 
۱- دوره آموزش مقدماتی و کابردی بورس (+) ۲- دوره مفاهیم اولیه بورس (+)
۳- دوره روانشناسی بازار سهام (+)  ۳- دوره  آموزش تکنیکال کاربردی (+)

 

 

و دیگر مشتریان ...
  محتوای تولید شده به سفارش دیگر مشتریان مرکز 
۱- کمک های اولیه به سفارش دانشگاه شاهرود
۲- زبان عمومی به سفارش دانشگاه زابل
۳- تنظیم خانواده به سفارش دانشگاه زابل
۴- آموزش امور اداری به سفارش سازمان تامین اجتماعی کشور
۵- مدیریت بحران به سفارش سازمان مدیریت دولتی
۶- منشور توسعه فرهنگی به سفارش شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

منو