مرکز آموزش مجازی توسعه ایران

چشم اندازهای مرکز

چشم انداز و اهداف راه اندازی مرکز آموزش های مجازی توسعه ایران

ahdafهدف از تأسیس مرکز آموزش های مجازی توسعه ایران ، ارائه ی خدمات آموزشی الکترونیک با کیفیت بالا و هزینه ی مناسب برای تمامی علاقه مندان به تحصیل در داخل و خارج از کشور است . در این راستا اولوّیت های زیر مدنظر قرار گرفته است :

– طراحی، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی اختصاصی پیشرفته

– ایجاد یک سیستم باز تحصیلی که بتواند فرصت هایی را برای مطالعات حرفه ای و کارآمد در زمینه های مختلف فراهم آورد؛

– به کارگیری بالاترین استانداردها در کیفیت آموزش دانشجویان و ایجاد انگیزه برای اعضای هیأت علمی و کارکنان؛

– تربیت دانش آموختگانی که بتوانند فنّاوری روز دنیا را به کار گیرند و به اقتصاد ملی به نحو مؤثر کمک کنند؛

– ایجاد یک نشان تخصصی آموزش الکترونیک قابل عرضه و درخور رقابت در نظام آموزش عالی ایران و ارائه ی الگوی آموزشی نوین مبتنی بر یادگیری الکترونیک برای دوره های رسمی آموزش عالی کشور؛

– بهره گیری مطلوب از «تجربیات و ظرفیت های بین المللی» در حوزه ی آموزش الکترونیک با رویکرد بومی سازی؛– استانداردسازی، ارتقاء کیفیت آموزش و کاستن از هزینه ها و همچنین افزایش و حفظ اعتبار منطقه ای و بین المللی فارغ التحصیلان آموزش عالی ایران؛

– به کارگیری اصول آموزش مجازی دارای کیفیت (محتوای دیجیتال چند رسانه ای) بر اساس استانداردهای بین المللی از قبیل پرتال آموزشی مناسب، سیستم مدیریت یادگیری پیشرفته (LMS) و ایجاد قابلیت دسترسی آسان به محتوای درسی برای دانشجویان و دانش آموزان بر اساس الگوهای جهانی؛

– معرفی دانشگاه به عنوان یک مرکز توسعه دهنده ی فنّاوری های نوین و فراهم آورنده ی بالاترین کیفیت¬های آموزشی در فرآیند تدریس درس و ساختارهای فنّی و پشتیبانی؛

– جامعیّت و تنوّع بخشی به خدمات آموزشی با رویکرد « تقاضا محوری و مشتری مداری»؛

– برگزاری دوره های مشترک با همکاری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی معتبر و دانشگاه های صاحب رتبه ی ایرانی و خارجی؛

برنامه های اجرایی مرکز

برگزاری دوره های رسمی دانشگاهی به صورت مجازی

majaziبرگزاری دوره های رسمی دانشگاه ها که به دانش آموختگان این دوره ها مدرک رسمی مورد تأیید وزارت علوم اعطا می گردد. بر این اساس، تمامی ضوابط و مقررات آموزشی دوره های دانشگاهی بر این دوره ها حاکم بوده و پذیرش دانشجویان آن از طریق آزمون های سراسری دانشگاه ها یا آزمون هایی اختصاصی است که سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می کند.

ارائه ی دروس مجازی برای رشته های مصوب و جاری دانشگاه ها

doroosبراساس دستورالعمل دفتر گسترش آموزش عالی مبنی بر ارائه ی ده درصد از دروس رشته های تحصیلی مصوّب به صورت مجازی برای دانشجویان دوره های روزانه، مرکز آموزش های مجازی نسبت به ارائه ی برخی از دروس با نظر حوزه ی معاونت آموزشی به صورت الکترونیک اقدام نموده است و در نظر دارد براساس نیاز دانشگاه نسبت به ارائه تعدادی دیگر از دروس به صورت الکترونیک اقدام کند.

برگزاری دوره های آزاد و آموزش های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت

dorehaye2به منظور پاسخ به نیاز و اشتیاق علاقمندانی که امکان شرکت در دوره های رسمی و مصوّب دانشگاه ها را ندارند، خدمات متنوّعی در قالب دوره های آزاد و آموزش های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت در اختیار عموم علاقمندان قرار گرفته است. این دوره ها به سفارش سازمان ها، نهادها و دستگاه های دولتی و غیردولتی ارائه خواهد شد.

خدمات و فعالیت های مرکز

راه اندازی و پشتیبانی زیرساختهای آموزش الکترونیکی
ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای جهت راه اندازی سامانه های مجازی
تدوین و پیشنهاد استانداردهای جدید و کمک به ارتقاء استانداردهای آموزشی
تولید محتوای الکترونیکی استاندارد برایدوره های کوتاه مدت و بلند مدت مورد نیاز
انجام مطالعات و پژوهش های موردنیازدر زمینه به کارگیری و توسعه فناوریهای آموزشی پیشرفته
ارائه خدمات اطلاع رسانی، مدیریت، مشاوره، تولید، اجراو آزمون در آموزش مبتنی بر فناوریهای پیشرفته

منو